LBM Professional Partner s.r.o. | Váš partner od vize až po plně funkční stavební investici

LBM Professional Partner s.r.o.

Váš partner od vize až po plně funkční stavební investici

Více o nás

NAŠE IDEA

Naše idea

LBM Professional Partner spojuje

Při plánování a realizaci stavební investice je důležité, aby všichni dodavatelé spolupracovali a tím eliminovali vznik nepříjemných problémů, které investorovi znepříjemňují zhmotnění jeho vize. LBM Professional Partner zajišťuje pro investora veškeré důležité kroky nejen v přípravě a realizaci stavební investice, ale také v její funkčnosti. Tedy v zajištění správného chodu objektu po technické, ale také obchodní stránce.

V našem týmu naleznou zákazníci se zájmem stavební investici vše potřebné k naplnění svých požadavků. Architektonicko-projekční skupina vytvoří pro investory studie tak, aby objekty splňovaly všechny zákonné požadavky. Ekonomický úsek zajistí pro investora potřebné financování projektu. Realizační složka naší společnosti se postará o zhmotnění vize zákazníka „ od kopnutí do země po předání klíčů“. Žádná z investic by nikdy neměla investorovi přidělávat zbytečné starosti. Proto tým LBM Professional Partner zajistí pro investory pravidelnou údržbu budovy a také marketingové a obchodní aktivity.

SLUŽBY

Akvizice a průzkum proveditelnosti

Akvizice a průzkum proveditelnosti

 • Výběr ideální nemovitosti (pozemek pro výstavbu, budova pro účel,…)
 • Zástavbová studie
 • Financování
 • Proveditelnost projektu

Výkonové fáze architekta

Výkonové fáze architekta

 • Architektonické studie
 • Dokumentace pro územní a stavební řízení
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Komplexní zajištění povolení stavby

Kompletní zajištění povolení stavby

Kompletní zajištění povolení stavby

 • Jednání s dotčenými orgány státní správy  účastníky řízení
 • Zajištění nutných průzkumů (IGP, HGP, radon, hluk,…)
 • Další služby

Financování

Financování

 • Zajištění financování developerských rezidenčních i nerezidenčních projektů
 • Zajištění financování výnosových nemovitostí
 • Zajištění financování nákupu, rekonstrukcí a rezšíření stávajících nemovitostí
 • Zajištění financování výstavby nemovitostí

Výběr dodavatele

Výběr dodavatele

 • Zajištění průzkumu trhu s cílem nalezení ideálních dodavatelů
 • Zajištění komplexních cenových nabídek kvalitních dodavatelů pro výběrové řízení
 • Technicko-obchodní poradenství při výběru ideálního dodavatele
 • Zajištění právních služeb při přípravě smluv

Realizace a kolaudace

Realizace a kolaudace

Realizace

 • Předání projektu dodavateli stavby
 • Vedení kontrolních dnů (kontrola dodržování harmonogramu, pracovních postupů, materiálů, legislativy,…)
 • Vedení kontrolních návštěv Stavebního úřadu až k předání dokumentů pro kolaudaci
 • Pravidelní reporty stavby investorovi

Kolaudace 

 • Zajištění a předání stanovisek pro užívání díla
 • Zajištění protokolů o stavbě pro Stavební úřad
 • Další služby

Správa, údržba a pohotovostní služby

Správa, údržba a pohotovostní služby

 • Pravidelné revizní prohlídky v rámci PO, elektro, plyn, výtahy,…
 • Pravidelné audity objektu v předem dohodnutých intervalech
 • Realitní služby
 • Kontrola a uzavírání/vypovídání smluv jednotlivých objektů, administrace uzavírání smluv k médiím (voda, energie, odpady apod.)
 • Zápis z auditu a vyhodnocení nutných oprav
 • Pohotovostní zajišťování oprav nahodilých havárií
 • Zajištění znaleckých a jiných odborných posudků
 • Roční vyúčtování služeb v souladu s platnou legislativou
 • Zajištění výběrového řízení na dodavatele investiční akce
 • Technicko-obchodní poradenství při výběru ideálního dodavatele
 • Zajištění právních služeb při přípravě smluv

Realitní a obchodní činnost

Realitní a obchodní činnost

 • Kompletní servis při prodeji, nákupu, nebo pronájmu rezidenčních a komerčních realit
 • Analýza projektu v závislosti na tržní situaci v dané lokalitě
 • Poradenství při vyhodnocování finančních plánů pro záměr klienta
 • Zajištění smluv a dalších právních kroků pro obchodní činnost nemovitosti
 • Zajištění obsazenosti objektu 
 • Marketingové služby projektu (objektu, developerského projektu,…)
 • Seznámení nájemců s prostory, zajištění podpisu předávacích protokolů a nájemních smluv
 • Zajištění Správy, údržby a pohotovostních služeb pro dané objekty

Marketingové služby

Marketingové služby

 • Vypracování marketingového plánu pro účel firmy nebo produktu
 • Zajištění celkového PR
 • Tvorba webových stránek
 • Správa, údržba a reklama na sociálních sítích
 • Správa PPC kampaní
 • Grafické práce
 • Výroba tištěných materiálů
 • Zajištění eventů na klíč
Zpět nahoru